Aktuální přehled platných mimořádných opatření v hradecké MHD k 13. říjnu 2020

13.10.2020

Aktuální přehled platných mimořádných opatření v hradecké MHD k 13. říjnu 2020 (od 0:00 hod až do odvolání).

 

a) Roušky

Až do odvolání se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šála, šátek, nákrčník či jiná vyrobená alternativy, která plní tuto funkci, tzn., brání šíření kapének, a to

  1. v interiérech všech prostředků veřejné dopravy, tedy i ve vozech MHD
  2. na nástupišti, v přístřešku a čekárně MHD
  3. ve všech vnitřních prostorech staveb naší společnosti - v tomto případě jde o haly terminálu hromadné dopravy a naše Zákaznické centrum v sídle DP v Pouchovské ulici 153.

Výjimky z této povinnosti stanovuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 12. října 2020 (Č. j.: MZDR 157575/2020-36/MIN/KAN)

b) Zastavení provozu školních linek

Na základě rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 o omezení provozu škol a školských zařízení na území ČR je od středy 14. října 2020 až do 1. listopadu 2020 pozastaven provoz školních linek č. 5Š, 10Š, 12Š, 16Š, 23Š, 25Š a výpomocných spojů. 

c) Zastavení provozu nočních linek

Ve spolupráci se statutárním městem Hradec Králové od čtvrtka 15. října 2020 až do odvolání je pozastaven provoz nočních linek č. 51, 52, 53 a 54. 

Provoz ostatních linek MHD je dále v běžném režimu, spoje jezdí podle 1. sloupce v jízdním řádu "Pracovní den".

d) Rozestupy

Udržujte si odstup od ostatních cestujících alespoň tam, kde je to možné: na nástupištích, na zastávkách, v čekárnách a v prázdnějších vozech. V ideálním případě by vzdálenost měla činit alespoň 2 m.

e) Režim ovládání dveří vozidel MHD při výstupu a nástupu cestujících.

Až do odvolání je zrušen poptávkový systém ovládání dveří vozidel MHD, kdy si sám cestující stisknutím tlačítka zvolil otevření příslušných dveří, nadále se po zastavení vozidla v zastávce otevřou a zavřou všechny dveře vozidla bez závislosti na volbě cestujícího.

f) Prodej jízdenek

Doporučujeme Vám omezit doplňkový nákup jízdenek u řidiče MHD (zejména za hotové) – omezit tak přímý vzájemný kontakt cestující a řidič MHD a využívat možnost elektronického nákupu jízdenek MHD formou Mobilní jízdenky – SMS (návod je uveden na označnících zastávek a to i ve výňatku z TARIFU MHD) a na https://www.dpmhk.cz/14/Mobilni_jizdenka_SMS/ či mobilní aplikace HopOn, kterou je možné si stáhnout zdarma na Google Play či App Store – více na https://www.dpmhk.cz/hopon/, popř. je možné si pořídit Městkou kartu, která může nosit informaci o zakoupené časové jízdence nebo plnit funkci elektronické peněženky ze které lze hradit jednotlivé jízdné při vstupu do vozidla. Funkce elektronické peněženky je nezávislá na časové jízdence. Městskou kartu si můžete nabít v některém z našich samoobslužných prodejních automatů či pomocí on-line internetového bankovnictví - eshopu, více na: https://www.dpmhk.cz/18/Dobijeni_karty/

Všechny naše zákazníky vyzýváme a žádáme, aby vše, co lze uskutečnit online, či telefonicky, učinili ze svých domovů.

S ohledem na možnosti nenadálých změn doporučujeme sledovat informace na našich www.dpmhk.cz (nebo na Facebook Dopravní podnik města Hradce Králové), kde je v části Aktuálně uvedena i aktuálně platná provozní doba Zákaznického centra V Pouchovské ulici, Informací na THD a Infocentra Hradec Králové (Eliščino nábřeží 626).

 

Nejsou zrušeny kontroly revizorů – revizoři jsou vybavení ochrannými pomůckami a běžně provádí kontrolu jízdních dokladů, případně upozorňují cestující na povinnost nošení roušek ve vozech MHD.

 

Cílem všech našich opatření je ochránit nejen zaměstnance společnosti a veřejnost, ale i zachovat funkčnost provozu městské hromadné dopravy.

Děkujeme, že chráníte své a naše zdraví! Buďte prosím zodpovědní a ohleduplní k sobě navzájem i k řidičům naší MHD.

Děkujeme Vám za dodržování těchto opatření a pravidel, pochopení, spolupráci a omlouváme se za případné problémy a komplikace vzniklé situací, kterou nejsme schopni ovlivnit.

 

Aktuální informace o koronaviru naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Váš Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.

 

Soubor ke stažení:

Aktuální přehled platných mimořádných opatření v hradecké MHD k 13. říjnu 2020