Problematika insolvenčního zákona byla hlavním tématem prosincového zasedání správní rady Sdružení dopravních podniků ČR

15.12.2020

Praha, 15. prosince 2020       

TISKOVÁ ZPRÁVA SDP ČR

Problematika insolvenčního zákona byla hlavním tématem prosincového zasedání správní rady Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR).  

Dopravních podniků se toto téma dotýká především v oblasti vymáhání pohledávek za černými pasažéry. Změny v zákoně budou znamenat nemalé snížení objemu uhrazených pohledávek. Přesto se správní rada SDP ČR shodla, že vládní návrh podpoří.   

Vládní novela insolvenčního zákona by měla přinést změnu podmínek oddlužení fyzických osob. Tento cíl souvisí s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019 (směrnice o restrukturalizaci a insolvenci).  Konkrétně Ministerstvo spravedlnosti nyní navrhuje, aby od července příštího roku došlo ke zkrácení současné základní pětileté varianty oddlužení na pouhé 3 roky.

„Téma je pro dopravní podniky velmi citlivé. Na jedné straně jsme v pozici věřitelů a tento krok nás zasáhne v podobě snížení objemu uhrazených pohledávek,“ říká  Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR, a doplňuje: „Na druhé straně jsou dopravní podniky významným zaměstnavatelem napříč republikou a i v našich řadách je nezanedbatelný počet pracovníků, kteří jsou v insolvenci. Tito zaměstnanci nejsou motivováni k výkonům, za něž by dostávali prémie nebo jiné finanční pobídky, například za přesčasy.“

Ladislav Urbánek, místopředseda SDP ČR, dodává: „S kolegy jsme se shodli, že pro dopravní podniky mají motivovaní zaměstnanci zcela zásadní význam. Máme v našich řadách nemálo kvalitních lidí, kteří se dostali do složité životní situace, a je důležité pro ně i pro nás, aby doba oddlužení byla zkrácena.“

Rozhodnutí nahrávají i ekonomické dopady koronavirové pandemie na kupní sílu obyvatel, se kterými se budeme potýkat ještě mnoho let. Je i v zájmu dopravních podniků, aby  obnova ekonomické síly obyvatelstva byla rychlejší.

 

Kontakt:

PaedDr. Martin Chval

výkonný ředitel SDP ČR

tel: 724 361 999

email: sdp-cr@sdp-cr.cz

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 21 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 320 milionů vozových kilometrů a přepraví více než 2,5 miliardy cestujících. Provozují 2 881 autobusů,  1 687 tramvají, 668 trolejbusů a 143 souprav metra. Téměř 70% výkonů je dnes prováděno v elektrické trakci a dopravci mají zpracovány koncepční materiály k dalšímu rozvoji elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů.

Soubor ke stažení:

Problematika insolvenčního zákona byla hlavním tématem prosincového zasedání správní rady Sdružení dopravních podniků ČR