31. března 2021 - den ukončení akceptace Městské karty (Hradec Králové) v pardubické MHD a Pardubické karty v hradecké MHD - se blíží

16.3.2021

Dopravní podnik města Pardubic (DpmP) zahájil v únoru 2021 realizaci projektu Modernizace elektronického odbavování cestujících v systému MHD v Pardubicích a zároveň i náhradu stávajících nosičů jízdného – Pardubické karty a Městské karty Hradec Králové.

Kompletní výměna terminálů ve vozidlech MHD v Pardubicích proběhne v měsících únor a březen 2021. V tomto období budou na linkách pardubické MHD současně nasazována vozidla s původním i novým odbavovacím systémem (vozidla s novým systémem budou vizuálně odlišena - označením zelenou samolepkou s velkým písmenem „N“ na předním displeji vozidla - před číslem linky). Další označení zelenou samolepkou bude na dveřích vozidla MHD. Cestující tedy bude už předem ze zastávky MHD vědět, do jakého vozidla nastupuje a jaký způsob odbavení je pro ně aktuální.

Ve vozidlech MHD v Pardubicích s novými terminály již nebude možné odbavení pomocí elektronické peněženky na původní Pardubické kartě a elektronické peněženky na Městské kartě Hradec Králové - nová odbavovací zařízení již tedy neumožní použít karty k úhradě jednotlivého jízdného.

Úhradu jízdného ve vozidlech MHD v Pardubicích s novým odbavovacím systémem bude možné provést běžnou bezkontaktní platební kartou VISA a Mastercard (včetně Maestro karty) - je možné použít jak kreditní, tak i debetní karty, kdy platba bezkontaktní platební kartou poskytuje stejné tarifní výhody jako úhrada jízdného pomocí elektronické peněženky na Pardubické kartě nebo z elektronické peněženky na In kartě Českých drah a kartě IREDO – v těchto dvou případech až od 1. 4. 2021, popř. lze využít SMS jízdenku či aplikaci SEJF u chytrých telefonů či zakoupením papírové jízdenky na předprodejních místech (v zákaznickém centru dopravce, u smluvních prodejců či v jízdenkových automatech).

Z nepřestupních papírových jízdenek se s platností od 8. 2. 2021 do 31. 3. 2021 stávají dočasně výhodnější jízdenky přestupní, kdy tyto jízdenky budou platné 45 minut od jejich označení v prvním spoji využitém pro cestu.

Ve vozidlech MHD v Pardubicích s původními terminály je možné až do středy 31. března 2021 využít elektronickou peněženku na Pardubické kartě („na ležato“) i Městské kartě Hradec Králové bez omezení.

Upozorňujeme proto cestující na ukončení akceptace Městské karty Hradec Králové v pardubické MHD k 31. březnu 2021. K tomuto datu budou již vybaveny všechna vozidla pardubické MHD novými terminály.

Ke stejnému datu bude ukončena akceptace (nebude technicky možná) elektronické peněženky na Pardubické kartě („na ležato“) k platbě jednotlivého jízdného v hradecké MHD.

Od 1. dubna 2021 tedy vzájemná akceptace karet končí.

Nová Pardubická karta („na stojato“), vystavená dopravcem na základě žádostí podaných od 1. února 2021 osobně na přepážkách předprodejních míst DPmP (ZC Pernerova ulice 443 - - vchod je z strany budovy po kovové rampě a je viditelně označen nápisem "Zákaznické centrum" a předprodej v hale nádraží ČD – Pernerovo nám. 217 - při vstupu do haly nádraží na straně příjezdů po levé straně) a od 8. února 2021 on-line prostřednictvím elektronického formuláře na e-shopu dopravního podniku, která bude funkční ve vozidlech s novým odbavovacím systémem od 15. března 2021, nebude v MHD v Hradci Králové akceptována.

S účinností od 8. února 2021 byl vydán i DODATEK SMLUVNÍCH PŘEPRAVNÍCH PODMÍNEK pro přepravu na linkách MHD Pardubice upravující podmínky odbavování cestujících při přechodu na nový odbavovací systém.

S časovým harmonogramem přecházení na nový odbavovací systém jsou cestující v MHD v Pardubicích průběžně seznamování na webových stránkách DPmP – www.dpmp.cz

Dotazy je možné pokládat

na zákaznické informační lince Dopravního podniku města Pardubic

+420 466 899 899 nebo infolinka@dpmp.cz:

pondělí – pátek 07:00 – 19:00 hod. a sobota 08:00 -16:00 hod.

Více o změně odbavovacího systému ve vozidlech MHD v Pardubicích:  https://www.dpmp.cz/cestovani-mhd/novy-odbavovaci-system.html

Aktuální informace sledujte prosím na https://www.dpmp.cz/

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.                             

 

Soubor ke stažení:

31. března 2021 – den ukončení akceptace Městské karty (Hradec Králové) v pardubické MHD a Pardubické karty v hradecké MHD - se blíží