Další řidiči hradecké MHD úspěšní v Jízdě bez nehod – jeden nový „milionář“

19.4.2021

V pondělí 19. dubna 2021 během dopoledne převzali (letos díky opatřením okolo koronaviru o několik měsíců později než obvykle) postupně jednotlivě z rukou předsedy představenstva společnosti pana Zdeňka Abrahama v rámci vyhodnocení tradiční soutěže Jízda bez nehod další naši řidiči MHD diplom a jednorázovou finanční odměnu za dosažené kilometry bez nehody (ve smyslu pravidel silničního provozu) z vlastní viny.

Konkrétně byli vyhodnoceni

1. HUSÁK Petr                                                1 250 000 km                      25 roků

2. ČERVENKA Jaroslav                                   750 000 km                       15 roků          

3. HRADECKÝ Jan                                           750 000 km                       15 roků          

4. KLIMEŠ Petr                                                 750 000 km                       15 roků

5. HROCH Bedřich                                           500 000 km                       10 roků

 

Řidič pan Petr Husák převzal ocenění z rukou předsedy představenstva pana Zdeňka Abrahama.

Účast v soutěži Jízda bez nehod znamená nespočet dnů, služeb a složitých situací na silnicích. Dosažení takového úspěchu v dnešním provozu není jen otázkou štěstí, ale stojí za tím výborná znalost pravidel silničního provozu, pořádný kus řidičského umění, sebeovládání, pozornosti, předvídavosti a adekvátních reakcí. 

Všem našim řidičům, kteří mají na kontě tyto kilometry, patří trvale naše uznání a poděkování za přispění k dobrému jménu naší společnosti dlouhodobě zodpovědným a spolehlivým výkonem své náročné profese. Profese, kterou vykonávají s velkou profesionalitou v obtížných podmínkách současného stále náročnějšího městského dopravního provozu provázeného mnohdy bohužel i rostoucí agresivitou a bezohledností některých dalších účastníků silničního provozu, kteří navíc často i úmyslně nerespektují samotné dopravní předpisy – o to více si pak vážíme takto bezproblémově ujetých kilometrů.

S těmito řidiči se veřejnost i nadále běžně setkává v našich moderních autobusech, elektrobusech a trolejbusech. Naše společnost je hrdá na to, že máme ve svém kolektivu tak kvalitní řidiče, na které se naši cestující i ostatní účastníci silničního provozu mohou plně spolehnout a kteří tímto způsobem i vytvářejí dobré jméno společnosti. Pevně doufáme, že získaná ocenění budou trvale motivovat k příkladně bezpečné a ohleduplné jízdě i další řidiče našeho DP.  Všem pánům děkujeme za ukázkově odváděnou práci, upřímně gratulujeme, zároveň přejeme mnoho zdaru a šťastných dojezdů i do dalších let.

 

Soubor ke stažení: