Vlajky zdobí vozidla MHD v osmi městech České republiky – Památný den sokolstva 8. 10. 2021

8.10.2021

Jedná se o města: Brno, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Mladá Boleslav, Plzeň, Praha, a Prostějov.

Jde o vzpomínku na události roku 1941, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich rozpustil Českou obec sokolskou. Její majetek byl úředně zabaven. V noci ze 7. na 8. října 1941 v rámci „Akce Sokol“ gestapo zatklo 1 500 sokolských představitelů z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, věznění a deportováni do koncentračních táborů. Mnoho sokolů bylo popraveno a ti, kteří se vrátili domů, měli často podlomené zdraví.

Památný den sokolstva je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během téměř 160 let jeho existence obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost.

Památný den sokolstva připomenou také sokolské vlajky, které budou vyvěšeny na všech krajských úřadech, na mnoha radnicích a sokolovnách v celé České republice. Široká veřejnost pak může vzdát čest sokolským hrdinům prostřednictvím kokard připnutých na oblečení.

8. říjen byl usnesením parlamentu a senátu zařazen od roku 2019 mezi oficiální významné dny České republiky jako Památný den sokolstva.