Dopravní podniky akci „milostivé léto“ vítají, pomůže dlužníkům a věřitelům může přinést aspoň část dluhů zpět

2.11.2021

 
     TISKOVÁ ZPRÁVA SDP ČR

Dopravní podniky akci „milostivé léto“ vítají, pomůže dlužníkům a věřitelům může přinést aspoň část dluhů zpět

Praha, 2. listopadu 2011

Dlužníci v exekuci mají od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 šanci splatit své původní dluhy u státu, krajů a obcí nebo jimi vlastněných firem, a to bez přidaných poplatků. Do tzv. milostivého léta spadají také pohledávky dopravních podniků za jízdy bez jízdenky.  Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) tuto možnost vnímá pozitivně, protože pro jednotlivé dopravní podniky může „milostivé léto“ znamenat navrácení části dlužných částek, které by se jim pravděpodobně nepodařilo vymoci.

Dopravní podniky jenom v loňském roce udělily v součtu více než 365 tisíc pokut, každý den v roce tedy přistihli revizoři jednotlivých dopravců průměrně tisíc lidí bez platného jízdního dokladu. „Většina z nich pokutu uhradí na místě nebo ji zaplatí do několika dnů. Někteří bohužel své „černé jízdy“ z různých důvodů nevyřeší a po několik letech se z několikatisícové pohledávky u dopravního podniku mohou stát desetitisícové dluhy, které nabobtnají o různé další poplatky, úroky a odměny exekutorovi,“ vysvětlil předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.

Dlužníkům teď stát nabízí jedinečnou šanci, jak se těchto velkých dluhů zbavit. Dopravní podniky tuto akci vítají, protože předpokládají, že schopnost a ochota dlužníků zaplatit sníženou částku bude vyšší než v případě původních dluhů.  „Jaký bude zájem z jejich strany si však zatím netroufáme odhadovat, protože velká část z nich má několik pohledávek sloučených dohromady. Spočítali jsme, že teoreticky by se díky milostivému létu mohlo dopravním podnikům vrátit zpět na jistinách kolem 350 milionů korun, ale to skutečné číslo bude pravděpodobně násobně menší,“ uvedl tajemník odborné skupiny Přepravní kontrola při SDP ČR Milan Hrudka.

Cestující bez platného jízdního dokladu způsobili jen v roce 2020 dopravním podnikům odhadovanou ztrátu v hodnotě 325 milionů korun. Za takovou částku by bylo možné pořídit například více než padesát kloubových autobusů. Jízdou na černo tak hříšníci nezasahují dopravce jako takového, ale přeneseně ubírají peníze z rozpočtů měst a obcí a doplácí na to všichni. „Dopravní podniky nemohou narozdíl od jiných věřitelů vznik svých pohledávek zásadně ovlivnit. V městské hromadné dopravě je především ve velkých městech velice problematické, či spíše nemožné, odmítnout poskytování služeb osobám, které soustavně nemají v úmyslu za služby platit. Dopravcům pak chybí finanční prostředky na mzdy řidičů, rozvoj dopravy, nákup nových dopravních prostředků, na opravy trakčních vedení a podobně,“ dodal Tomáš Pelikán.

Kromě revizorské kontroly se dopravní podniky snaží působit v této oblasti i preventivně – v Praze kampaní „Nejedeš načerno?“, v Plzni „Nemám černý svědomí“ nebo v Ostravě „94 % cestujících jezdí na zeleno. Vidíme víc, než si myslíte?“. O akci „milostivé léto“ budou jednotlivé dopravní podniky podávat informace v místech předprodeje nebo v informačních kancelářích. Zájemci dostanou základní informace o podmínkách a případně i kontakt na exekutora, pod kterého jejich řízení spadá. Na další straně najdete dvě modelové situace, jak konkrétně mohou lidé postupovat a kolik mohou díky této příležitosti ušetřit.

Modelové situace

I. Paní Jitka dostala v mládí čtyři pokuty, když jela v Brně bez jízdenky. Pokuty nasbírala v průběhu sedmi let, mezi jednotlivými pokutami byla prodleva dva roky. Uhrazení pokut vždy odsunula na neurčito a po čase na ně úplně zapomněla. Všechny pohledávky přešly do stavu soudního vymáhání a byly předány exekutorovi. Protože vznikly s delší prodlevou od sebe, vymáhají se zvlášť. Nyní by paní Jitka měla zaplatit celkem 60 000 Kč. Aktuálně jako matka samoživitelka na uhrazení celého dluhu peníze nemá.

Dozvídá se z médií o akci milostivé léto a vydává se na Dopravní podnik města Brna (DPMB), aby zjistila, jak vysoký její dluh vlastně je a co může udělat pro jeho umoření. V DPMB se dozví přesnou výši své pohledávky vůči dopravci:

2 pokuty z roku 2010 a 2012            2 x 1 022 Kč

2 pokuty z roku 2014 a 2016            2 x 1 525 Kč

Celkem                                               5 094 Kč jistina

Dále dostane informaci, na kterého exekutora se obrátit a řeší věc přímo s ním. Exekutorovi bude muset paní Jitka zaplatit čtyřikrát poplatek 908 Kč jako odměnu exekutorovi, protože byly pohledávky vymáhány zvlášť. Celkově by tedy exekutorovi měla uhradit 3 632 Kč. Spolu s původní jistinou u DPMB to dělá 8 726 Kč, tím paní Jitka ušetří celkem 51 274 Kč

 

II. Pan Josef cestoval v roce 2015 celkem 5 x ve voze Dopravního podniku města Ústí nad Labem (DPmÚL) bez platné jízdenky, byl přistižen revizorem, ale pokutu 1 000 Kč + jízdné nezaplatil a následnou upomínku ignoroval. V roce 2016 obdržel návrh na vydání platebního rozkazu, kde byly všechny jeho pohledávky vůči DPmÚL sloučeny. Protože si platební rozkaz nepřevzal, nařídil soud civilní řízení, ke kterému se nedostavil, a proto soud vydal rozsudek.

5 pokut z roku 2015 (5 x 1 018 Kč)                           5 090 Kč jistina

Dále mu bylo uloženo zaplatit kolek v hodnotě 400 Kč, náklady předchozího řízení 242 Kč
a zákonný úrok z prodlení ve výši 1 812 Kč (k datu nařízení exekuce, tj. v roce 2019). Protože pan Josef nereagoval ani na rozsudek soudu, přešla celá záležitost k exekutorovi, kterému by měl zaplatit 3 428 Kč. Celkově se tedy jeho dluh za pět pokuty vyšplhal v roce 2019 na částku
10 971 Kč.

Dlužník přichází na DPmÚL, kde dostane kontakt na smluvního exekutora, aby mohl svůj dluh v rámci akce milostivé léto uhradit bez nákladů řízení, poplatků a úroků navíc. DPmÚL zaplatí 5 090 Kč a exekutorovi zaplatí odměnu ve výši 908 Kč, celkově tedy stačí, aby zaplatil 5 998 Kč, aby se svého dluhu u DPmÚL zbavil.  Pan Josef ušetří 4 973 Kč.

 

Kontakt pro média:

Linda Hailichová

tisková mluvčí SDP ČR

media@sdp-cr.cz

+ 420 603 881 018

www.sdp-cr.cz

 

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 21 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 308 milionů vozových kilometrů a přepraví více než 1,5 miliardy cestujících. Provozují 2 969 autobusů, 1 647 tramvají, 747 trolejbusů a 730 vozidel metra.

 

Soubor ke stažení:

Dopravní podniky akci „milostivé léto“ vítají, pomůže dlužníkům a věřitelům může přinést aspoň část dluhů zpět