Další řidiči hradecké MHD úspěšní v Jízdě bez nehod – přibyl i další „dvoumilionář“

15.12.2021

Další řidiči hradecké MHD úspěšní v Jízdě bez nehod – přibyl i další „dvoumilionář“

Ve středu 15. prosince 2021 proběhlo v areálu naší společnosti vyhodnocení tradiční soutěže Jízda bez nehod, kdy v jeho rámci další naši řidiči MHD převzali z rukou pana Pavla Marka - náměstka primátora města pro oblast majetku města a městských organizací a pana Zdeňka Abrahama - předsedy představenstva společnosti diplom a jednorázovou finanční odměnu za dosažené kilometry bez zaviněné nehody (ve smyslu pravidel silničního provozu) z vlastní viny. Akce proběhla i za účasti zástupců POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY (KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE Královéhradeckého kraje - dopravní inspektorát).

Konkrétně byli vyhodnoceni

1. Urbánek Miroslav 2 000 000 km 40 roků
2. Tomeš Roman 1 250 000 km 25 roků
3. Pour Zdeněk 1 000 000 km 20 roků

Účast v soutěži Jízda bez nehod znamená nespočet dnů, služeb a složitých situací na silnicích našeho města. Dosažení takového úspěchu v dnešním provozu není jen otázkou štěstí, ale stojí za tím výborná znalost pravidel silničního provozu, pořádný kus řidičského umění, sebeovládání, pozornosti, předvídavosti a schopnosti rychle reagovat. 

Všem našim řidičům, kteří mají na kontě tyto kilometry, patří trvale naše velké uznání a poděkování za přispění k dobrému jménu naší společnosti dlouhodobě zodpovědným a spolehlivým výkonem své náročné profese. Profese, kterou vykonávají s velkou odpovědností a profesionalitou v obtížných podmínkách současného stále náročnějšího městského dopravního provozu. Ten je provázen mnohdy bohužel i rostoucí agresivitou, bezohledností a nedisciplinovaností některých dalších účastníků silničního provozu, kteří navíc často i úmyslně nerespektují samotné dopravní předpisy či základní bezpečnostní pravidla. O to více si pak vážíme takto bezproblémově ujetých kilometrů.

S oceněnými řidiči se veřejnost i nadále běžně setkává v našich moderních autobusech, elektrobusech a trolejbusech. Naše společnost je hrdá na to, že máme ve svém kolektivu tak kvalitní řidiče, na které se naši cestující i ostatní účastníci silničního provozu mohou za každého počasí a situace plně spolehnout a kteří tímto způsobem i vytvářejí a prezentují dobré jméno společnosti. Pevně doufáme, že získaná ocenění budou trvale motivovat k příkladně bezpečné a ohleduplné jízdě i další řidiče našeho podniku.  Všem pánům děkujeme za ukázkově odváděnou práci, upřímně gratulujeme, zároveň přejeme mnoho zdaru a šťastných dojezdů i do dalších let.                                      

 

Foto1                Foto2                Foto3                Foto4