Projekt

MODERNIZACE MĚNÍRNY NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu dojde k modernizaci stávajícího zařízení, určeného k distribuci elekrické energie pro zajištění napájení sítě trolejového vedení stejnosměrným proudem 600 V DC v oblasti Moravského Předměstí, Nového Hradce Králové
a Malšovic.