Aplikaci HopOn® přináší inovativní a univerzální přístup k nákupu jízdenek a funguje na Android a iPhone mobilních zařízeních.

Jazyky: čeština, angličtina

HopOn® umožňuje cestujícím kupovat jízdenky prostřednictvím chytrého telefonu i bez mobilních dat, přímou platbou z kreditní karty. Cestující mohou nakupovat jednotlivé jízdenky online (s přístupem k internetu) nebo prostřednictvím běžné SMS, a časové jízdenky online. Pokud cestující kupuje jednotlivou jízdenku off-line, aplikace odešle SMS operátorovi, jehož služby zákazník používá, ať už jde o T-Mobile, Vodafone nebo O2.

Cestující obdrží daňový doklad splňující podmínky EET ke každé transakci emailem. 

Jízdenky se vydávají po ověření platby (po cca 30 s), se začátkem platnosti 2 minuty po nákupu tak, aby byla vyloučena možnost nákupu v okamžiku kontroly revizorem.

Systém a aplikace HopOn nemají přístup ke kreditním kartám zákazníků.

Veškeré platební transakce zpracovává zabezpečeným způsobem renomovaný český poskytovatel těchto služeb společnost GOPAY_s.r.o.. Všechna data jsou bezpečně uložena na serverech, které splňují normy PCI DSS*, což znamená, že veškeré  informace o platebních kartách jsou chráněné a zákazníci nemusejí mít žádné obavy ze zneužití dat.

* PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) je soubor mezinárodních bezpečnostních standardů (norem), jejichž cílem je zamezit únikům citlivých dat o držitelích platebních karet a karetním podvodům vyplývajícím ze zneužití těchto dat. Ve své podstatě se jedná o 12 požadavků, které jsou přenášeny na organizace, které zpracovávají, přenášejí nebo uchovávají data o držitelích platebních karet a kartových transakcích (zejména banky, autorizační centrály, obchodníci akceptující platební karty).

Tarify, ceny a možnosti výběru jízdenky jsou nastavené podle uživatelského profilu: senioři, studenti, děti atd. tak, aby zákazníci mohli využívat zvýhodněné jízdné v souladu s pravidly.

Cestující může také kupovat jízdenky pro další osoby ve skupině (např. děti nebo přátele); zaměstnavatelé mohou v systému pořizovat jízdenky pro svoje zaměstnance, rodiče pro školou povinné potomky apod.

Každý zákazník odpovídá za pravdivost uvedených údajů ke svému profilu a bere na vědomí, že případný neoprávněný prospěch získaný na základě zadání nepravdivých údajů, bude dopravcem řešen ve spolupráci s příslušnými orgány v rámci platné legislativy ČR.
 

Před instalací aplikace HOPON a jejím využívání si prostudujte uživatelskou příručku.

Děkujeme Vám za využívání našich služeb.