Terminál hromadné dopravy Hradec Králové - výstavba

Záměr vytvořit původně pouze autobusové nádraží pro meziměstské autobusy s cílem sjednotit do té doby roztříštěné odbavování cestujících v prostoru stanovišť "U Koruny" a před nádražím ČD je datován do hluboké minulosti minulého století, postupem času byl záměr stále upravován a ve svém výsledném návrhu rozšířen i o vyřešení špatné situace při odbavování cestujících městské hromadné dopravy před hlavním nádražím ČD.

25.ledna 2000 byla usnesením Zastupitelstva města Hradce Králové zvolena varianta řešící nejen definitivní umístění terminálu v prostoru při Nádražní ulici, ale také širší území v souladu s platným územním plánem města. Z nabídek 12 vyzvaných projektových kanceláří byla nakonec v září 2002 vybrána varianta Atelieru designu a architektury Praha, která přinesla i novou myšlenku propojení nádraží Českých drah s plánovaným terminálem hromadné dopravy prostřednictvím MHD a tím vytvoření dopravního uzlu s komplexním systémem přestupních možností jednotlivých druhů doprav.

Výstavba terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové je rozdělena na dvě hlavní části a na vlastní výstavbu objektu terminálu a odstavné plochy část A,D v prostoru za budovou VČE a kompletní rekonstrukci Riegrova náměstí části B,C (přednádražního prostoru), z těchto důvodů je dílo rozděleno také mezi dva investory:

  • Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., který bude provozovatelem terminálu, financuje výstavbu Terminálu část A a výstavbu trolejového a trakčního vedení část D a
  • Statutární město Hradec Králové financuje rekonstrukci Nádražní ulice část B a rekonstrukci Riegrova náměstí část C. Celková cena díla se blíží částce 500mil. Kč s DPH. Na výstavbu nového terminálu byla podána žádost o dotaci ze strukturálních fondů EU ve výši 62 milionů korun.

Linky MHD po dokončení terminálu hromadné dopravy nebudou končit na Riegrově náměstí, jako je tomu dosud, ale budou pokračovat do terminálu MHD, kam budou zajíždět také všechny regionální a dálkové autobusové spoje.

Prostor Riegrova náměstí bude řešen jako prostor s převahou pěších ploch a zeleně s minimalizací dopravních ploch, jako spojující urbanistický prvek nádraží a centra města, bude zde téměř eliminována průjezdná individuální automobilová doprava.

Vlastní objekt terminálu hromadné dopravy představují dvě samostatné odbavovací haly pro cestující MHD a pro cestující regionální a dálkovou autobusovou dopravou, vybavené informačními centry s obsluhou a elektronickým informačním systémem o odjezdech autobusů a vlaků. V každé z budov budou mít cestující možnost využít i provozy zajišťující občerstvení.

Nástupní a výstupní plochy terminálu jsou zastřešeny lehkou membránovou konstrukcí.
Dokončením terminálu vznikne centrální přestupní bod sdružující kompletní autobusovou dopravu v místě terminálu s návazností na spoje českých drah zajištěnou městskou hromadnou dopravou, s komplexním servisem pro cestující a návštěvníky města Hradce Králové.

Vybavenost a služby v THD

V prostoru THD jsou cestujícím k dispozici dvě budovy – budova MHD a budova dálkové dopravy (DD).

Budova MHD – v přízemí v odbavovací hale se nachází informační centrum s možností prodeje jízdenek na MHD a získání informací týkajících se MHD v Hradci Králové a sociální zařízení s možností využití sprchy. Nad hlavami cestujících se v prostoru „vznáší“ prosklená koule, ve které má pracoviště dispečer THD. Za IC je cestujícím k dispozici provozovna rychlého občerstvení. V prvním patře je umístěna pizzerie s možností posezení.

Vizualizace

Budova DD – přízemí budovy DD je vybaveno stejně jako v budově MHD, pouze s tím rozdílem, že informační centrum podává informace a poskytuje služby související s linkovou, dálkovou a mezinárodní dopravou. V prvním a druhém patře budovy DD je umístěna restaurace pro cca 80 osob a sociální zařízení.

V odbavovacích halách budou umístěny internetové kiosky s možností vyhledání libovolného spojení, bankomat a automat na jízdenky MHD včetně možnosti dobíjení karet.