Mobilní jízdenka - reklamace

Nutnou podmínkou pro funkčnost služby Mobilní jízdenka u cestujícího jsou povolené Premium SMS služby na jeho mobilním zařízení. Pokud u svého operátora nemá cestující tyto služby povoleny, služba Mobilní

jízdenka nebude fungovat a v tomto případě nebude reklamace uznána. Nebudou mu totiž z jeho telefonního účtu inkasovány žádné finanční prostředky.

V ostatních případech má cestující několik způsobů, jak podat reklamaci a je na něm, který z nich zvolí:

  1. on-line vyplněním reklamačního formuláře
  2. telefonicky na lince zákaznické podpory na tel. 234 493 120
  3. mailem na adresu: helpdesk@comverga.com
  4. poštou (písemná reklamace) na adresu: COMVERGA a.s., tř. Karla IV. 468, 500 02 Hradec Králové

Výsledek reklamace bude cestujícímu sdělen písemně v zákonné lhůtě 30 dní.