Přihlášení k odběru novinek

Vyplněním vaší e-mailové adresy na této stránce a aktivním zaškrtnutím políčka níže dobrovolně souhlasíte s tím, aby společnost Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., IČO: 25267213, sídlo: Pouchovská 153/52, Věkoše, 500 03 Hradec Králové (dále jen „DP“) uchovávala údaj o vaší e-mailové adrese a zařadila vás do databáze odběratelů novinek.

Tato e-mailová adresa bude naší společností využita výlučně pro účely zasílání novinek, a to na dobu 5 let nebo do doby, kdy svůj souhlas odvoláte. V rámci každého e-mailu budete mít možnost odmítnout další zasílání novinek a pokud takové odmítnutí obdržíme, nebudeme vám nadále novinky zasílat a vaši e-mailovou adresu vymažeme pro tento účel ze své databáze.

Tento souhlas je zároveň udělován jako souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Poskytnutý osobní údaj (e-mailová adresa) nepředáváme žádné třetí osobě ani s ním nijak neobchodujeme.

Další a podrobné informace související se zpracováním vašeho osobního údaje (včetně výčtu vašich práv a kontaktní osoby pro případné dotazy) naleznete na stránce Ochrana osobních údajů a doporučujeme si je prostudovat.

 
 

Pokud byste chtěli svůj souhlas odvolat, můžete ho odvolat kliknutím na odkaz v obdržených emailech nebo nám sdělte tuto skutečnost kdykoliv na adresu: info@dpmhk.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů.